Vành đai 4/Phú Gia Thịnh

Vành đai 4

Hiện tại chỉ có đoạn 5 của đường vành đai 4 là đang được nghiên cứu đề xuất đầu tư. 

Hiện tại chỉ có đoạn 5 của đường vành đai 4 là đang được nghiên cứu đề xuất đầu tư.