Vành đai 4/Phú Gia Thịnh

Vành đai 4

Đường vành đai 4 đi qua đâu? Nó đi qua Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An. 

Đường vành đai 4 đi qua đâu? Nó đi qua Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An.