khu-do-thi-phu-my-hung-1

khu đô thị phú mỹ hưng

Hình 1: Cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã được hoàn chỉnh bao gồm hệ thống giao thông, bệnh viện, trường học, tiện ích đa dạng.

Hình 1: Cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã được hoàn chỉnh bao gồm hệ thống giao thông, bệnh viện, trường học, tiện ích đa dạng.