Cập nhật tiến độ thi công đường Thống Nhất, Dĩ An/ Phú Gia Thịnh

Tiến độ thi công đường Thống Nhất

Bản đồ quy hoạch và tiến độ thi công đường Thống Nhất mới nhất

Bản đồ quy hoạch và tiến độ thi công đường Thống Nhất mới nhất