Cập nhật tiến độ thi công đường Thống Nhất, Dĩ An/ Phú Gia Thịnh

Tiến độ thi công đường Thống Nhất

Tiến độ thi công đường Thống Nhất đang trong giai đoạn gấp rút

Tiến độ thi công đường Thống Nhất đang trong giai đoạn gấp rút