Cập nhật tiến độ thi công đường Thống Nhất, Dĩ An/ Phú Gia Thịnh

Tiến độ thi công đường Thống Nhất

Tiến độ thi công đường Thống Nhất sắp hoàn thành, hứa hẹn đem đến tiềm năng phát triển cho hàng loạt dự án xung quanh

Tiến độ thi công đường Thống Nhất sắp hoàn thành, hứa hẹn đem đến tiềm năng phát triển cho hàng loạt dự án xung quanh