Cập nhật tiến độ thi công đường Thống Nhất, Dĩ An/ Phú Gia Thịnh

Tiến độ thi công đường Thống Nhất

Hình 5: Phối cảnh dự án New Galaxy Bình Dương

Hình 5: Phối cảnh dự án New Galaxy Bình Dương