quan-phu-nhuan-gan-quan-nao-2

quận phú nhuận gần quận nào

Hình 2: Từ sau năm 1975, Phú Nhuận chính thức là một quận riêng của thành phố Sài Gòn

Hình 2: Từ sau năm 1975, Phú Nhuận chính thức là một quận riêng của thành phố Sài Gòn