phan-khuc-thi-truong-la-gi-1

Phân khúc thị trường

Hình 1: Phân khúc thị trường là hình thức phân tích và chia nhỏ khách hàng mục tiêu, phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài

Hình 1: Phân khúc thị trường là hình thức phân tích và chia nhỏ khách hàng mục tiêu, phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.