Phạm Nhật Vượng /Phú Gia Thịnh

Phạm Nhật Vượng

Vincom Bà Triệu – Trung tâm thương mại đầu tiên của tỷ phú Vượng Vin

Vincom Bà Triệu – Trung tâm thương mại đầu tiên của tỷ phú Vượng Vin