Phạm Nhật Vượng /Phú Gia Thịnh

Phạm Nhật Vượng

Thương hiệu VinGroup gắn liền với tên tuổi ông Phạm Nhật Vượng 

Thương hiệu VinGroup gắn liền với tên tuổi ông Phạm Nhật Vượng