quyet-dinh-bo-nhiem-2

quyết định bổ nhiệm

Hình 2: Quyết định bổ nhiệm cần được soạn thảo đúng hình thức và nội dung phản ánh rõ ràng, đảm bảo cơ sở pháp lý 

Hình 2: Quyết định bổ nhiệm cần được soạn thảo đúng hình thức và nội dung phản ánh rõ ràng, đảm bảo cơ sở pháp lý