quyet-dinh-bo-nhiem-1

quyết định bổ nhiệm

Hình 1: Quyết định bổ nhiệm có thể thực hiện ở bất kỳ công ty, doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước nào nếu người được bổ nhiệm đáp ứng đủ năng lực

Hình 1: Quyết định bổ nhiệm có thể thực hiện ở bất kỳ công ty, doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước nào nếu người được bổ nhiệm đáp ứng đủ năng lực