mat-bang-quang-truong-4

mặt bằng quảng trường

Hình 4: Quảng trường Ngọ Môn – Nơi ghi lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta

Hình 4: Quảng trường Ngọ Môn – Nơi ghi lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.