mat-bang-quang-truong-3

mặt bằng quảng trường

Hình 3: Một quảng trường có sức hấp dẫn phải hội tụ đủ ba yếu tố đó là giao thông thuận lợi, có tính kích thích mỹ quan và tỷ lệ hài hòa

Hình 3: Một quảng trường có sức hấp dẫn phải hội tụ đủ ba yếu tố đó là giao thông thuận lợi, có tính kích thích mỹ quan và tỷ lệ hài hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.