SÔI SỤC KHÍ THẾ LỄ RA QUÂN VINHOMES GRAND PARK

NGÀY 22/06/2019 TẠI SÂN VẬN ĐỘNG QUÂN KHU 7