Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc/Phú Gia Thịnh

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc sẽ tác động tích cực lên bđs khu vực nếu được xây dựng chỉnh chu

Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc sẽ tác động tích cực lên bđs khu vực nếu được xây dựng chỉnh chu