MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ MỚI NHẤT 2021

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ MỚI NHẤT 2021

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay hợp đồng đặt cọc giữ chỗ thuê nhà là một loại hợp đồng khá phổ biến hiện nay khi nhu cầu về chỗ ở đang có xu hướng tăng nhanh. Điều này vừa có lợi cho những người có nhu cầu thuê nhà vừa giúp họ giữ chỗ và những chủ nhà có nhà cho thuê sẽ không lo người thuê phá hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà

1. Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHO THUÊ NHÀ

(Số: … /HĐĐC)

Hôm nay, tại……………….., vào  ngày …………. tháng …………. năm …………

Chúng tôi gồm có:

  BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

– Ông (Bà): ………………………………………………  Năm sinh:……………

– CMND số: …………………… Ngày cấp …………  Nơi cấp …………………

– Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………

  BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

– Ông (Bà): ……………………  Năm sinh:……………………

– CMND số: ………………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………

– Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………

    Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

Điều 01. Tài sản đặt cọc

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

(Các bên có thể lựa chọn các loại tài sản đặt cọc sau đây: tiền, kim khí quý, đã quý, tài sản có giá khác có tính thanh khoản cao nhưng không được quá 50% giá trị hợp đồng cho thuê nhà được thực hiện hoặc được ký kết giữa các bên).

Điều 02. Thời hạn đặt cọc

Thời hạn đặt cọc là: ……. ngày kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

Điều 03. Mục đích đặt cọc

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê nhà.

(Chẳng hạn: các bên thực hiện giao kết này nhằm thực hiện hợp đồng thuê nhà số … được ký kết ngày … tháng … năm … giữa …………………)

Điều 04. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 03 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận khác (nếu có) …

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp hai Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác (nếu có)…

Điều 05. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp hai Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác (nếu có) …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác (nếu có)…

Điều 06. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác (nếu có)…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Bên A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

2. Chấm dứt hợp đồng đặt cọc thuê nhà cần làm giấy tờ pháp lý gì?

Theo Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch đặt cọc như sau:

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Chấm dứt hợp đồng đặt cọc thuê nhà cần làm giấy tờ pháp lý gì?

Vậy nếu muốn chấm dứt hợp đồng đặt cọc và không muốn tiếp tục giao kết hợp đồng thuê nữa thì bạn hoàn toàn có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với bên cho thuê. Tuy nhiên, bạn có thể bị mất số tiền đặt cọc, thậm chí phải bồi thường thêm cho bên nhận đặt cọc nếu hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc.

Nếu hai bên đã đi đến được thống nhất chấm dứt hợp đồng đặt cọc, thì bạn nên làm biên bản thanh lý hợp đồng để ghi nhận lại sự thỏa thuận cũng như xác định rõ những gì hai bên đã nhận của nhau. Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tại đây.

Trên đây là tất cả những điều bạn cần biết về mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà. Các bạn cũng có thể truy cập thêm để tìm kiếm thêm những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong quá trình mua bán nhà đất. Hãy để lại thông tin liên hệ bên dưới để nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc, đội ngũ chuyên viên Phú Gia Thịnh  sẽ hỗ trợ các bạn nhiệt tình.

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

(Phone, iMessage, Viber, Zalo, Wechat, Facebook)

Hoặc đăng ký nhận bảng giá, thông tin các dự án do Phú Gia Thịnh phân phối tại đây

    Nhận Báo Giá và Khuyến Mãi chi tiết từ chủ đầu tư