Vành đai 2/Phú Gia Thịnh

Vành đai 2

Vành đai 2 đang trở lại thi công để hoàn thành tuyến đường trọng điểm

Vành đai 2 đang trở lại thi công để hoàn thành tuyến đường trọng điểm