Vành đai 2/Phú Gia Thịnh

Vành đai 2

Phối cảnh dự án LDG River gần vành đai 2 TPHCM

Phối cảnh dự án LDG River gần vành đai 2 TPHCM