vi-tri-du-an-nxh-phuong-long-truong-datnenquan9 (1)

Dự án nhà ở xã hội phường Long Trường

Vị trí dự án nhà ở xã hội phường Long Trường khá đẹp và đông đúc

Vị trí dự án nhà ở xã hội phường Long Trường khá đẹp và đông đúc