Phối cảnh Eastmark 1 – Topview

MT Eastmark City sở hữu vị trí chiến lược nằm ngay chợ Long Trường

MT Eastmark City sở hữu vị trí chiến lược nằm ngay chợ Long Trường