Sôi động cuộc đua giá BĐS thấp tầng khu Đông TP.HCM

2020-06-09T16:17:23+07:00

Dòng chảy thị trường BĐS đang đổ dồn về Quận 9 (TP.HCM) cùng với những thông tin quy hoạch, đề án phát triển và xây dựng cơ sở hạ [...]