Quy hoạch cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu/Phú Gia Thịnh

Quy hoạch cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu

Thời gian khởi công cao tốc Vũng Tàu dự kiến từ năm 2024

Thời gian khởi công cao tốc Vũng Tàu dự kiến từ năm 2024