Quy hoạch cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu/Phú Gia Thịnh

Quy hoạch cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dự kiến chia thành 4 – 6 làn xe

Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dự kiến chia thành 4 – 6 làn xe