Cao tốc Bến Lức Long Thành/Phú Gia Thịnh

Cao tốc Bến Lức Long Thành

Vướng mắc về nguồn vốn hiện đang là khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành

Vướng mắc về nguồn vốn hiện đang là khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành