Cao tốc Bến Lức Long Thành/Phú Gia Thịnh

Cao tốc Bến Lức Long Thành

Cao tốc Long Thành đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng

Cao tốc Long Thành đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng