ap-luc-cang-cat-lai

Cảng Cát Lái

Cảng Cát Lái quận 2 đang đối mặt với các vấn đề về kẹt xe cảng Cát Lái và thiếu hụt dịch vụ logistics.

Cảng Cát Lái quận 2 đang đối mặt với các vấn đề về kẹt xe cảng Cát Lái và thiếu hụt dịch vụ logistics.