mặt bằng Charm Resort Hồ Tràm/Phú Gia Thịnh

Căn hộ Charm Resort Hồ Tràm

Mặt bằng tầng 3 – 9 căn hộ Charm Resort Hồ Tràm 

Mặt bằng tầng 3 – 9 căn hộ Charm Resort Hồ Tràm