mặt bằng Charm Resort Hồ Tràm/Phú Gia Thịnh

Căn hộ Charm Resort Hồ Tràm

Mặt bằng tầng 14 căn hộ Charm Hồ Tràm 

Mặt bằng tầng 14 căn hộ Charm Hồ Tràm