Bệnh viện quận 5/Phú Gia Thịnh

Bệnh viện quận 5

Bệnh viện quận 5 được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y khoa khám chữa bệnh

Bệnh viện quận 5 được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y khoa khám chữa bệnh