ben-xe-mien-dong-moi-tien-do

Bến xe Miền Đông mới

Tiến độ bến xe miền đông mới đã đi vào hoạt động và trong giai đoạn di dời bến xe cũ

Tiến độ bến xe miền đông mới đã đi vào hoạt động và trong giai đoạn di dời bến xe cũ