quy-hoach-quan-8-5

quy hoạch quận 8

Hình 5: Tuyến đường sắt đô thị số 5 đi qua 2 tuyến đường của quận 8

Hình 5: Tuyến đường sắt đô thị số 5 đi qua 2 tuyến đường của quận 8