quy-hoach-quan-8-3

quy hoạch quận 8

Hình 3: Cụm công nghiệp Bình Đăng quận 8 sẽ được quy hoạch chuyển đổi thành đất dân dụng

Hình 3: Cụm công nghiệp Bình Đăng quận 8 sẽ được quy hoạch chuyển đổi thành đất dân dụng