quy-hoach-quan-8-2

quy hoạch quận 8

Hình 2: Về phát triển không gian, quận 8 chủ trương chuyển đổi một số công viên thành khu dân cư, nhà ở

Hình 2: Về phát triển không gian, quận 8 chủ trương chuyển đổi một số công viên thành khu dân cư, nhà ở