quy-hoach-dong-nai-4

quy hoạch Đồng Nai

Hình 4: Vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH

Hình 4: Vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH