quy-hoach-dong-nai-3

quy hoạch Đồng Nai

Hình 3: Tuyến đường sắt Metro Bến Thành – Suối Tiên – Biên Hòa nằm trong kế hoạch quy hoạch Đồng Nai

Hình 3: Tuyến đường sắt Metro Bến Thành – Suối Tiên – Biên Hòa nằm trong kế hoạch quy hoạch Đồng Nai