quy-hoach-bien-hoa-1

quy hoạch Biên Hòa

Hình 1: Bản đồ quy hoạch Biên Hòa đã được Chính Phủ phê duyệt do đó đây sẽ là nơi sở hữu nhiều tiềm năng có giá trị trong tương lai

Hình 1: Bản đồ quy hoạch Biên Hòa đã được Chính Phủ phê duyệt do đó đây sẽ là nơi sở hữu nhiều tiềm năng có giá trị trong tương lai