quy-hoach-bien-hoa-5

quy hoạch Biên Hòa

Hình 5: Định hướng phát triển trung tâm đô thị theo quy hoạch Biên Hòa

Hình 5: Định hướng phát triển trung tâm đô thị theo quy hoạch Biên Hòa