quy-hoach-bien-hoa-4

quy hoạch Biên Hòa

Hình 4: Cận cảnh công viên trung tâm tại cù lao Hiệp Hòa, TP Biên Hòa

Hình 4: Cận cảnh công viên trung tâm tại cù lao Hiệp Hòa, TP Biên Hòa