quy-hoach-bien-hoa-3

quy hoạch Biên Hòa

Hình 3: Biên Hòa chủ trương cải tạo, mở rộng các khu đô thị trung tâm

Hình 3: Biên Hòa chủ trương cải tạo, mở rộng các khu đô thị trung tâm