quy-hoach-bien-hoa-2

quy hoạch Biên Hòa

Hình 2: Bản đồ quy hoạch chi tiết thành phố Biên Hòa 

Hình 2: Bản đồ quy hoạch chi tiết thành phố Biên Hòa