so-do-The-Amaris-Residences

Sơ đồ vị trí dự án The Amaris Residences SonKim Land trong khu phức hợp The Metropole Thủ Thiêm

Sơ đồ vị trí dự án The Amaris Residences SonKim Land trong khu phức hợp The Metropole Thủ Thiêm