Cau Di Bo Thu Thiem

Cầu bộ hành Thủ Thiêm – Tuyến giao thông nổi bật nằm gần dự án chung cư The Metropole Thủ Thiêm

Cầu bộ hành Thủ Thiêm – Tuyến giao thông nổi bật nằm gần dự án chung cư The Metropole Thủ Thiêm