du-an-cua-chu-dau-tu-Dic (1) (1)

Các công trình xây dựng tiêu biểu của chủ đầu tư DIC Holdings

Các công trình xây dựng tiêu biểu của chủ đầu tư DIC Holdings