Thiết kế shophouse diện tích a x 20m dự án Suntec City Đức Hòa

Thiết kế shophouse Suntec City Đức Hòa Loại 1

Thiết kế shophouse Suntec City Đức Hòa Loại 1