le-cat-noc-PdConnect 2

Lễ cất nóc của dự án căn hộ Phúc Đạt Connect 2 do Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 làm chủ đầu tư

Lễ cất nóc của dự án căn hộ Phúc Đạt Connect 2 do Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 làm chủ đầu tư