The-Opusk-Thu-Thiem-nam-gan-truc-duong-thuong-mai

Dự án chung cư The Opusk – The Metropole Thủ Thiêm nằm gần trục đường thương mại Crescent Boulevard

Dự án chung cư The Opusk – The Metropole Thủ Thiêm nằm gần trục đường thương mại Crescent Boulevard