GS E&C

Dự án làm nên tên tuổi của GS E&C – đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài 

Dự án làm nên tên tuổi của GS E&C – đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài