mat-bang-block-b-tang-35-du-an-phu-dong-premier

Mặt bằng Block B tầng 35 dự án Phú Đông Premier

Mặt bằng Block B tầng 35 dự án Phú Đông Premier

Mặt bằng Block B tầng 35 dự án Phú Đông Premier